Apple Thunderbolt

Prijs
Merk

Apple Thunderbolt är en teknik som skapades genom ett samarbete mellan företagen Intel och Apple. Thunderbolt kombinerar PCI Express med DisplayPort för att möjliggöra hopkopplingen av upp till 6 st tillbehör, såsom lagringsenheter och skärmar. Tillbehören kan alltså med hjälp av Apple Thunderbolt sammankopplas i en linjär koppling. Man kan även ansluta saker såsom t.ex. USB-enheter via en Thunderbolt-kabel.