ALGEMENE VOORWAARDEN


1. BESTELLEN

Bij bestelling komt een koopovereenkomst tot stand wanneer Teknikproffset Nordic AB (556998-9329), hierna te noemen "Teknikproffset", de bestelling per e-mail heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt automatisch gegenereerd zonder handmatige beoordeling.

Als je binnen 24 uur geen orderbevestiging hebt ontvangen, neem dan contact op met de klantenservice.

Om bij Teknikproffset te mogen winkelen, moet je 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van een voogd.

1.1 PRIJZEN
De prijzen zijn inclusief BTW met 21% (Ingelogd als bedrijf, de prijzen zijn excl. BTW)
De winkelwagen toont de totale prijs van de goederen, inclusief btw, verzendkosten en eventuele facturatiekosten.

1.2 ANNULERING
Zolang uw bestelling niet is verwerkt, is het mogelijk deze te stoppen door contact op te nemen met de Klantenservice. Voer het ordernummer en de volledige naam in, dan bevestigen wij of het mogelijk is om uw bestelling te annuleren.
OPMERKING! Zelfs als u contact met ons heeft opgenomen voordat de bestelling werd verwerkt, hebben we mogelijk geen tijd om uw e-mail te lezen voordat uw bestelling wordt verzonden.
Als de bestelling al is verwerkt, kunt u deze aan ons retourneren wanneer u de levering heeft ontvangen.

1.3 TRANSPORTKOSTEN
Verzendkosten en beschikbare verzendopties worden vermeld bij het afrekenen

1.4 ADMINISTRATIEVE FOUT
Wij behouden ons het recht voor typografische fouten in de vorm van feitelijke en prijsinformatie te maken en behouden ons het recht voor deze achteraf te corrigeren. Informatie en specificaties op de site zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd. Alle informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van drukfouten en foto's zijn indicatief. Teknikproffset heeft het recht om eventuele fouten te corrigeren en de informatie op elk moment te wijzigen of bij te werken.

1.5 MASSA BESTELLINGEN
We behouden ons het recht voor om bulkbestellingen stop te zetten of aankopen te beperken tot maximaal 1 per aankoop of klant.


2. BETALING


2.1 KAART BETALING
Wij accepteren VISA/MasterCard. Selecteer betaalmethode "Met kaart" bij het afrekenen. Er komen geen transactiekosten bij.
Na betaling wordt het bedrag gereserveerd op uw rekening en pas afgeschreven wanneer uw bestelling door ons wordt verzonden.
We behouden ons het recht voor om bestellingen niet in behandeling te nemen als we van mening zijn dat we daar reden toe hebben (bijvoorbeeld in geval van vermoeden van frauduleuze aankoop). Als dit het geval is, wordt er geen geld van de kaart afgeschreven en wordt de bestelling verwijderd.

2.2 DIRECTE BETALING VIA IDEAL
Selecteer betaalmethode "Direct betalen via bank" bij het afrekenen. Er komen geen transactiekosten bij. U wordt doorgeleid naar uw eigen bank waar u de betaling doet, daarna wordt u teruggestuurd naar ons om uw orderbevestiging te ontvangen. Bij directe betaling wordt het bedrag direct van uw rekening afgeschreven.

2.3 VOORWAARDEN VOOR QLIRO ONE
Qliro One is een kassasysteem waarmee u eenvoudig, flexibel en veilig kunt afrekenen na het online winkelen. Het geeft u de mogelijkheid om de betaalmethode te kiezen die bij u past. Door gebruik van Qliro One accepteert u deze voorwaarden.

Voor meer informatie over uw betaling kunt u contact opnemen met Qliro AB. Contactgegevens zijn te vinden op www.qliro.com.

2.4 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
De navolgende voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de dienst Qliro One die wordt verleend door Qliro AB, registratienummer 556962-2441, Postbus 195 25, 104 32 Stockholm, Zweden (“Qliro”).

Door het gebruik van Qliro One accepteert u deze Voorwaarden en erkent u dat u de Voorwaarden hebt gelezen en begrepen, en ermee instemt dat u er aan gebonden bent. Door het accepteren garandeert u ook dat de door u verstrekte informatie juist, geldig, nauwkeurig en volledig is, en dat er niets is dat u belet of verbiedt om overeenkomsten aan te gaan. Alle verstrekte gegevens moeten gegevens zijn die aan u toebehoren. Indien gegevens worden verstrekt die niet aan u toebehoren, wordt dit beschouwd als misbruik van onze diensten.

Wij behouden ons het recht voor om de identiteitscontroles uit te voeren die nodig zijn om uw identiteit te verifiëren en te voldoen aan de wettelijke vereisten voor de door Qliro geleverde diensten. Tijdens de verificatie van de identiteit kan Qliro zowel interne gegevens als gegevens die uit externe bronnen zijn verzameld gebruiken (denk aan partijen die adresinformatie verstrekken).

Qliro One mag alleen worden gebruikt voor het doen van aankopen in overeenstemming met deze Voorwaarden. Qliro kan gebruikers zonder nadere kennisgeving onmiddellijk beletten om Qliro One te blijven gebruiken in geval van misbruik of een vermoeden van misbruik van Qliro One of van andere diensten die worden verleend door Qliro. Dit soort misbruik omvat schending van deze voorwaarden en/of voorwaarden voor alle andere diensten van Qliro, alsmede het doelbewust gebruik van misleidende of onjuiste informatie.

Beëindiging van het recht om Qliro One te gebruiken, hetzij door Qliro of door uzelf, heeft geen invloed op de eventuele aansprakelijkheid die partijen kunnen hebben met betrekking tot andere diensten van Qliro.

Betalingen met bankpassen via Qliro One worden verwerkt in systemen die volledig in overeenstemming zijn met de veiligheidsnorm voor pasjessystemen: PCI DSS.

2.5 BETALING
Met Qliro One wordt u de mogelijkheid geboden om de betalingsmethode van uw keuze te kiezen. Betalingsmethoden die beschikbaar kunnen zijn, zijn onder meer: betalingen met bankpassen en rechtstreekse betaling. Het gebruik van Qliro One is gratis; uw betaaldienstverlener of financiële instelling kan u echter bepaalde transactie- en/of valutawissel-/buitenlandse transactiekosten in rekening brengen. Qliro heeft geen invloed op of weet niet of dergelijke vergoedingen, lasten of andere kosten van toepassing zijn en is hiervoor nooit verantwoordelijk. U wordt aangeraden om de voorwaarden van uw betaaldienstverlener of financiële instelling te raadplegen indien dergelijke vergoedingen, lasten of kosten van toepassing zijn en rechtstreeks contact met hen op te nemen met eventuele vragen.

Onverminderd het bovenstaande zijn alle voorwaarden die van toepassing zijn op uw keuze van betaling beschikbaar voordat u uw aankoop afrondt en bent u verplicht de voorwaarden voor uw keuze van betaalmethode te accepteren. Qliro kan te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullende betalingsmethoden toevoegen of bestaande betalingsmethodes verwijderen.

2.6 PERSOONSGEGEVENS
Door het accepteren van de Voorwaarden bent u op de hoogte gesteld van het feit dat Qliro uw persoonsgegevens zal verwerken. Deze kunnen de volgende gegevens bevatten: browsergegevens, IP-adres, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres evenals uw aankoop- en bestelgeschiedenis.

Qliro verwerkt persoonsgegevens om haar verplichtingen onder de overeenkomst uit te voeren, gebruikers van Qliro One te identificeren, koopgedrag te analyseren, de diensten uit te voeren en voor risicobeoordelingen, het ontwikkelen van haar diensten, het verzorgen van de klantrelatie alsmede voor statistische doeleinden en analyse. De gegevens worden verder gebruikt om fraude en soortgelijke activiteiten te voorkomen en te beperken en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. U kunt meer informatie vinden over de verwerking van persoonsgegevens door Qliro in het Privacybeleid van Qliro.

2.7 COOKIES EN LINKS
Voor informatie over het gebruik van cookies en links naar andere webpagina’s, verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Qliro.

2.8 WIJZIGING VAN VOORWAARDEN
Qliro kan deze Voorwaarden te allen tijde zonder nadere kennisgeving aan u wijzigen. Indien u niet instemt met deze Voorwaarden, kunt u geen gebruikmaken van Qliro One. Er kunnen wijzigingen worden aangebracht wanneer een dienst wordt verbeterd of ontwikkeld, en wij raden u daarom aan om elke keer dat u Qliro One gebruikt de Voorwaarden te lezen.

2.9 KLACHTEN EN GESCHILLEN
Klachten met betrekking tot de diensten die door Qliro worden verleend kunnen mondeling of schriftelijk worden gericht aan Qliro via telefoon (+46(0)8-40900300), e-mail kundservice@qliro.com, contactformulieren die op de website www.qliro.com te vinden zijn of via fysieke post aan Qliro AB, Attn. Customer Service, Box 195 25, 104 32 Stockholm, Sweden.

Als u niet tevreden bent over hoe Qliro uw klacht behandelt, kunt u ook contact opnemen met de Swedish National Board for Consumer Disputes, Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). U kunt contact met ARN opnemen via hun website: www.arn.se  of via fysieke post aan: Box 174, 113 43 Stockholm, Sweden. U kunt uw geschil ook in een officiële taal van de Europese Unie indienen via het online ODR-platform: http://ec.europa.eu/odr van de Europese Commissie.

Qliro is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door het gebruik van Qliro One. Een dergelijke aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, behalve in de mate dat dit op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verboden is. Deze Voorwaarden worden beheerst door Zweeds recht. Eventuele geschillen over het gebruik van Qliro One vallen onder de bevoegdheid van de rechter in Zweden, behoudends in de gevallen waar toepasselijk nationaal recht anders bepaalt.

2.10 TERUGBETALING
Wanneer je een bestelling annuleert die niet is verzonden, betalen we je normaal gesproken binnen 1-2 dagen terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen. Als u heeft gekozen voor kaartbetaling, is er normaal gesproken geen geld afgeschreven en vindt er dus ook geen restitutie plaats.


3. RETOUR / KLACHT EN GARANTIE

3.1 HERROEPINGSRECHT
Als consument (particulier) heeft u 14 dagen herroepingsrecht vanaf het moment dat u een artikel heeft ontvangen dat wij u hebben toegestuurd. U hoeft geen reden op te geven wanneer u binnen 14 dagen spijt heeft van uw aankoop. Het herroepingsrecht vervalt 14 dagen na de dag waarop u of een derde partij, maar niet het transportbedrijf, de goederen heeft ontvangen of in het geval van een gedeeltelijke levering wanneer u of een derde partij, maar niet het transportbedrijf, de laatste goederen fysiek heeft ontvangen .

Het product moet compleet zijn. Dit betekent dat alle accessoires (afstandsbediening, gebruiksaanwijzing, batterijen, etc.) bij de retourzending moeten worden meegeleverd.

Sommige productgebieden vallen niet onder het herroepingsrecht, als de verzegeling van het product of de verzegeling verbroken is. Een verzegeling betekent dat een verpakking een verzegeling heeft die niet kan worden geopend zonder de verzegeling te verbreken. Deze producten kunnen daarom niet geretourneerd worden. Voorbeelden van deze productgebieden zijn: headsets, koptelefoons, zoetwaren, cosmetica, massageoliën, producten met licentiesleutels en intieme producten.

Teknikproffset behoudt zich het recht voor om hiervoor een kostprijs in rekening te brengen. ontbrekende onderdelen/accessoires, in plaats van de uitoefening van het herroepingsrecht indien mogelijk te ontzeggen.

Het herroepingsrecht geeft normaal gesproken een volledige terugbetaling. Als het product meer is gehanteerd dan nodig is, brengen wij de waardevermindering van een product in mindering. Normaal gesproken is de aftrek onze kostprijs ter vervanging van ontbrekende, gebruikte of beschadigde goederen of onderdelen van goederen, maar het kan ook een aftrek zijn voor waardevermindering vanwege de manier waarop het product is gebruikt.

Om problemen te voorkomen wanneer u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, neemt u bij twijfel contact op met de klantenservice voordat u de goederen terugstuurt.

Bedrijven hebben geen herroepingsrecht.


4. PRIVACY EN VEILIGHEID PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wanneer u uw bestelling bij ons plaatst, geeft u uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer (Persoonlijk nummer bij het betalen van facturen). In verband met uw registratie en bestelling gaat u ermee akkoord dat wij uw informatie in ons bedrijf opslaan en gebruiken om aan onze verplichtingen jegens u te voldoen. We documenteren ook communicatie die we met u hebben via e-mail, dit om de service te bieden die u van ons verwacht.

Teknikproffset zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden bekendmaken. Als u zich wilt abonneren op onze e-mails, sturen wij u informatie en productaanbiedingen per e-mail. Dit kan eenvoudig worden verwijderd door op een link onderaan de e-mail te klikken.
Volgens de Wet op de persoonsgegevens heeft u het recht om de informatie te ontvangen die wij over u hebben geregistreerd. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant is, kunt u verzoeken om correctie of verwijdering van de informatie.

Teknikproffset behoudt zich het recht voor om af en toe tijdens grote campagnes marketingmateriaal via sms en e-mail te communiceren. Inschrijving kan plaatsvinden volgens instructies in de betreffende mailing.

5. PRIVACYBELEID EN AVG

De technologieprofessional beschermt uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Lees hier ons volledige privacybeleid

6. COOKIES

Cookies zijn informatie die vanaf verschillende sites wordt verzonden en op uw harde schijf wordt opgeslagen. Deze worden gebruikt zodat de sites hun gebruikers kunnen herkennen wanneer ze de volgende keer terugkeren.
Met behulp van cookies analyseren we ons verkeer om patronen te onderscheiden in het gebruik van een dienst. Deze analyses vormen de basis voor de ontwikkeling van de inhoud en vormgeving van de dienst.
Teknikproffset verkoopt of wisselt geen persoonlijke informatie over zijn gebruikers uit, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hebben om dit te doen.
We gebruiken de informatie die we verzamelen gewoon om de service voor onze gebruikers te verbeteren.
Door de website te gebruiken, accepteert u dat wij informatie over u als gebruiker opslaan.

6.1 VERZAMELING VAN GEGEVENS VOOR DERDEN
Externe providers, waaronder Google, geven advertenties voor Teknikproffset weer via zoekopdrachten op http://www.google.se en op websites op internet waar Google advertenties weergeeft. Externe providers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van de gebruiker aan deze website. Bezoekers kunnen ervoor kiezen om het gebruik van cookies door Google te verwijderen door naar Google's opt-out te gaan via deze link: http://www.google.com/privacy/ads

7. GESCHIL

Bij een geschil luistert Teknikproffset naar de aanbevelingen van de Europese Commissie. Via deze link http://ec.europa.eu/consumers/odr leest u meer over de regels die de EU heeft ontwikkeld voor consumentengeschillen en over online geschillenbeslechting (ODR).

8. FORCE MAJEURE, OVERMACHT

In het geval van oorlog, natuurramp, vakbondsactie, overheidsbesluit, niet-levering door onderaannemers of soortgelijke gebeurtenis buiten onze controle die redelijkerwijs niet kon worden voorzien en die overeenkomsten aangegaan door Teknikproffset beïnvloedt, wat betekent dat Teknikproffset genoemde overeenkomst niet kan nakomen , zal de basis vormen dat Teknikproffset wordt ontheven van haar verplichtingen om de genoemde overeenkomst na te komen.